SMX visita el Casal Jove de Reus

El dilluns 19 els alumnes de 1er de cicles formatius de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMIX) vam anar a visitar el Casal Jove de Reus.

Al local de La Palma vam veure les instal·lacions i ens van explicar les activitats que s’hi realitzen.

El que més ens va agradar van ser els bucs d’assaig i l’assessorament per a fer estades a l’estranger, però hi han moltes més activitats i espais amb ordinadors i Internet. Si no hi has estat mai, fes una visita. Nosaltres ja l’hem fet.

M12 – Síntesi

Aquest mòdul te un total de 297 hores.

Consisteix en la realització d’un projecte en equip que serà la culminació del que s’ha après en totes les assignatures del cicle formatiu. En aquesta unitat formativa es fan servir totes les competències impartides als diferents mòduls cursats. 

Unitat FormativaTítolHores
UF1Síntesi297 hores

M11 – Anglès tècnic

admin-ajax

Aquest mòdul te un total de 99 hores.

Aprenentatge del vocabulari tècnic relacionat amb el sector professional del cicle i adquisició de les eines necessàries per a desenvolupar-se en l’àmbit laboral.

Unitat formativaTítolHores
UF1Anglès tècic99 hores

M9 – FOL

FOL

Aquest mòdul te un total de 66 hores.

Proporciona la formació necessària per a que l’alumne pugui inserir-se professionalment i desenvolupar la seva carrera professional al sector corresponent.

 Unitat FormativaTítol  Hores
UF1Incorporació al treball33 hores
F2Prevenció de riscos laborals33 hores

M8 – Aplicacions web

Aplicacions-Web.v1_800x600

Aquest mòdul te un total de 99 hores.

Es treballarà la instal·lació i configuració d’aplicacions web i, en particular, les d’ofimàtica, serveis de gestió d’arxius, gestors de continguts i portals web d’aprenentatge, així com també el desenvolupament de llocs web bàsics amb HTML i CSS.

Unitat formativaTítolHores
UF1Ofimàtica i eines web13 hores
UF2Gestors d’arxius web13 hores
UF3Gestors de continguts30 hores
UF4Portals web d’aprenentatge13 hores
UF5Fonaments d’HTML i fulls d’estil30 hores

M2 – Sistemes operatius monolloc

m2-sistemas operatius

El sistema operatiu és el programari responsable de gestionar els recursos en un terminal (ja sigui un ordinador personal, un telèfon mòbil, etc. ). El sistema operatiu actua com a amfitrió dels diversos programes d’aplicació que normalment funcionen sobre una màquina. 

Un des principals objectius d’aquest mòdul és apropar a l’estudiant a entendre les funcions que gestionen els detalls de de les operacions del maquinari, de manera que els diversos programes no se n’hagin d’ocupar, alleugerint i fent més fàcil així el procés de programació d’aquestes aplicacions.

A més, es donaran les pautes necessàries per a una correcta administració dels diversos tipus de sistemes operatius, ja siguin propietaris o lliures.

Unitat formativaTítolHores
UF1Introducció als sistemes operatius33 hores
UF2Sistemes operatius propietaris33 hores
UF3Sistemes operatius lliures33 hores

M7 – Serveis de xarxa

Quan es pensa en un sistema informàtic rarament es pensa en un equip aïllat; ja sembla inherent a qualsevol sistema informàtic que estigui format per un conjunt d’equips connectats en xarxa. Qualsevol d’aquests equips necessitarà recursos als quals podrà accedir per mitjà de la xarxa i probablement compartirà el resultat de la seva activitat amb altres equips.

Una de les conseqüències d’aquest treball en xarxa és la necessitat de mantenir i administrar adequadament aquests sistemes i els seus serveis. Aquest mòdul aporta la base de coneixements que necessitarà qualsevol tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes per desenvolupar amb èxit la seva tasca.

Unitat formativaTítolHores
UF1Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)36 hores
UF2Correu electrònic i transmissió d’arxius32 hores
UF3Servidor web i servidor intermediari proxy32 hores
UF4Accés a sistemes remots32 hores

M6 – Seguretat Informàtica

m6-seguridadinformatica

La seguretat informàtica recull tots els processos i els mecanismes que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes. Es protegeix aquesta informació contra robatoris, corrupció i catàstrofes, tot procurant mantenir l’accés de les persones usuàries.

A partir de la definició de seguretat es pot intuir que és una matèria transversal de totes les disciplines de la informàtica, és a dir, que pot estar present en tots els mòduls del cicle. Tot i que es tracta la seguretat de manera separada en les diverses unitats formatives, cal tenir present aquesta visió de la seva presència en tots els àmbits de la informàtica.

Unitat formativaTítolHores
UF1Seguretat passiva16 hores
UF2Còpies de seguretat17 hores
UF3Legislació de seguretat i protecció de dades12 hores
UF4Seguretat activa16 hores
UF5Tallafocs i monitoratge de xarxa38 hores

M4 – Sistemes operatius en xarxa

m4 sistemes multiusuari

Aquest mòdul vol proporcionar les bases teoricopràctiques sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

En la unitat “Sistemes operatius de propietat en xarxa” instal·lareu i configurareu sistemes operatius propietaris, configurant serveis de directori, i gestionant dominis.

En la unitat “Sistemes operatius lliures en xarxa”, s’instal·larà i monitoritzarà un sistema operatiu lliure, es configurarà gestionant dominis i emprant eines d’administració de dominis

Unitat formativaTítolHores
UF1Sistemes operatius propietaris en xarxa36hores
UF2Sistemes operatius lliures en xarxa36 hores
UF3Compartició de recursos i seguretat24 hores
UF4Integració de sistemes operatius36 hores

M3 – Aplicacions ofimàtiques

m3-ofimatica

En aquest Modul treballarem la part prèvia a la instal·lació del maquinari, quan cal decidir quin programari fer servir i en quines condicions, el procés d’instal·lació i el suport que cal donar a l’usuari final.

També tractarem el tema de la documentació, els informes d’incidències i els processos preventius per evitar la pèrdua d’informació.

Caldrà familiaritzar-se amb totes aquestes fases, ja que són fonamentals per donar un servei de qualitat al client o a l’empresa que ens ha contractat.

Unitat formativaTítolHores
UF1Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari20 hores
UF2El correu i l’agenda electrònica20 hores
UF3Processadors de text30 hores
UF4Fulls de càlcul30 hores
UF5 Bases de dades35 hores
UF6 Imatge i video – Presentacions30 hores

M1 – Muntatge i manteniment d’equips

m1-muntatge

Al Mòdul de Muntatge escobrireu i coneixereu els components de maquinari dels ordinadors i aprendreu a mantenir-los i a instal·lar programari de gestió dels equips.

Els objectius del mòdul són aprendre a muntar, a desmuntar, actualitzar i fer el manteniment preventiu i reactiu d’equipament microinformàtic

<tr “=””>UF6Instal·lació  de programari23 hores

Unitat formativaTítolHores
UF1Electricitat a l’ordinador17 hores
UF2Components d’un equip microinformàtic23 hores
UF3Muntatge d’un equip microinformàtic23 hores
UF4Noves tendències de muntatge23 hores
UF5Manteniment d’equips microinformàtics23 hores