Qui som?

El Col·legi M. Rosa Molas és un centre educatiu concertat que imparteix Formació Professional de grau mitjà en modalitat d’FP Dual. L’escola pertany a la congregació de les Germanes de la Consolació amb més de 100 anys d’experiència docent a Reus.

Des de 1975 el centre va apostar per la formació professional dels nostres joves i ha estat una preocupació constant vetllar pel seu creixement personal i professional.

Apostem per l’educació en valors, la innovació, l’emprenedoria i les noves metodologies d’aprenentatge; fent un acompanyament proper per formar joves competents per a la vida adulta i professional.

A més a més de la formació professional, som un centre amb dos línies, concertat amb la Generalitat de Catalunya en totes les etapes educatives:

 • Educació infantil
 • Educació primària
 • E.S.O.
 • Cicles formatius de grau mitjà (DUAL)
Més informació sobre la nostra escola aquí
Escola a Reus | Col·legi a Reus Etapes

La nostra comunitat educativa està compromesa en la formació de persones responsables, solidàries, creatives i justes, posant  èmfasi en la convivència com a valor que vehiculi l’educació d’un esperit obert que dóna autonomia a l’alumnat i els fa protagonistes de la seva educació. Una acció educativa que  fa de la relació mestre-alumne l’element central.

Al nostre centre oferim:

 • Una formació integral de l’alumne/a amb un projecte d’escola respectuós amb les persones, que recull la participació i les millors iniciatives de tots els que hi participen, en el marc d’una proposta clara, oberta, atractiva i dinamitzadora de la persona.
 • Una formació acadèmica de qualitat, realista, actualitzada, innovadora i atenta a les necessitats específiques i a la situació de l’alumnat. Donant resposta als reptes educatius del segle XXI amb entorns especialitzats per les diferents etapes educatives i amb un estil pedagògic propi basat  en:
 • L’atenció a la diversitat
 • La coherència i renovació pedagògica
 • L’educació en el desenvolupament intel·lectual
 • La pedagogia de l’aprenentatge cooperatiu
 • L’ús de les noves tecnologies
 • La formació en la comunicació interpersonal i intercultural
 • L’educació de la consciència crítica
 • L’educació en el temps del lleure