CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicles formatius de grau mitjà en modalitat d'FP DualEl tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes  exercirà l’activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Aquests estudis de grau mitjà de Formacio Professional de la família d’informàtica tenen una alta inserció laboral i  també permeten accedir a diferents cicles de grau superior. Aquest cicle formatiu de grau mitjà s’imparteix en modalitat d’FP Dual.

Titulació:  CFGM TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL (IC10)

Com a tècnic de formació professional de la família d’informàtica al nostre centre:

 • Aprendràs a muntar i configurar una xarxa, switch i router.
 • Fer més segur un sistema informàtic amb tallafocs, antivirus i  còpies de seguretat.
 • Muntar i mantenir equips informàtics.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques.
 • Instal·lar i configurar Sistemes Operatius Windows i Linux.
 • Dissenyar planes web amb HTML 5, CSS i Javascript o CMS com WordPress o Joomla.
 • Desenvolupar projectes informàtics amb Arduino i Raspberry Pi.
 • Instal·lar i configurar serveis en xarxa: servidor web, DHCP, FTP…
 • Desenvolupar un projecte d’emprenedoria.
 • Potenciar el nivell d’anglès tècnic.
 • Treballar en equip de manera cooperativa.

Un tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes té moltes sortides laborals a la demarcació de Tarragona. Podem Destacar:

 • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics
 • Tècnic de  manteniment d’equips informàtics
 • Tècnic de xarxes de dades
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador de sistemes
 • Dissenyador web i dinamitzador de xarxes socials

Les tasques que pot desenvolupar a les empreses entre d’altres:

Mòduls ProfessionalsHores UFUnitats formativesHores
01 Muntatge i manteniment d’equips132UF 1: Electricitat a l’ordinador20
  UF 2: Components d’un equip microinformàtic20
  UF 3:  Muntatge d’un equip microinformàtic10
  UF 4: Noves tendències de muntatge61
  UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics10
  UF 6: Instal·lació de programari11
02 Sistemes Operatius Monolloc66UF 1: Introducció als sistemes operatius33
  UF 2: Sistemes operatius propietaris15
  UF 3: Sistemes operatius lliures.18
03 Aplicacions ofimàtiques132UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari12
  UF 2: El correu i l’agenda  electrònica15
  UF 3: Processadors de text20
  UF 4: Fulls de càlcul20
  UF 5: Bases de dades35
  UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions30
0 4 Sistemes operatius en xarxa99UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa24
  UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa28
  UF 3: Compartició de recursos i seguretat19
  UF 4: Integració de sistemes operatius28
05  Xarxes locals132UF 1: Introducció a les xarxes locals66
 UF 2: Configuració de commutadors  i encaminadors44
UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals22
06  Seguretat informàtica99UF 1: Seguretat passiva15
  UF 2: Còpies de seguretat16
  UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades20
  UF 4: Seguretat activa14
UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes.34
07  Serveis de xarxa165UF 1 : Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)40
  UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius40
UF3: Servidor web i servidor intermediari proxy50
UF 4: Accés a sistemes remots35
08  Aplicacions Web198UF 1: Ofimàtica  i  eines web22
UF 2: Gestors d’arxius web.25
UF 3: Gestors de continguts.30
UF 4: Portals web d’aprenentatge30
UF 5. Fonaments d’ HTML i fulls d’estils58
09 FOL99UF 1 Incorporació al treball66
  UF 2 Prevenció de riscos laborals33
10 EIE66UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora66
11 Anglès tècnic99UF 1: Anglès tècnic99

12 Síntesi

33UF 1: Síntesi33
13 Formació en centres de treball350FCT350
14 SMX-Dual330UF1: Projecte Dual I144
UF2: Projecte Dual II186
Tutoria66 66
Anglès (II) Certificate66 66
Total …. 2 132 hores

L’alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector de la demarcació del Baix Camp, en especial a la ciutat de Reus, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. La durada  total és de 350 hores. Més informació.
 • BECA DUAL. En aquestes pràctiques, en modalitat d’FP Dual, l’alumnat becari combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d’hores. Realitza una estada de 1.010 hores d’activitat a l’empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa). Més informació.

Els alumnes de formació professional de cicles formatius de grau mitjà fan les pràctiques FCT o pràctiques Duals desenvolupant activitats d’informàtica a empreses de tot tipus entre les que podem destacar les següents: