CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Cicles formatius de grau mitjà en modalitat d'FP DualEl tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes  exercirà l’activitat principalment en empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, el muntatge i la reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol grandària i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Aquests estudis de grau mitjà de Formacio Professional de la família d’informàtica tenen una alta inserció laboral i  també permeten accedir a diferents cicles de grau superior. Aquest cicle formatiu de grau mitjà s’imparteix en modalitat d’FP Dual.

Titulació:  CFGM TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL (IC10)

Com a tècnic de formació professional de la família d’informàtica al nostre centre:

 • Aprendràs a muntar i configurar una xarxa, switch i router.
 • Fer més segur un sistema informàtic amb tallafocs, antivirus i  còpies de seguretat.
 • Muntar i mantenir equips informàtics.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques.
 • Instal·lar i configurar Sistemes Operatius Windows i Linux.
 • Dissenyar planes web amb HTML 5, CSS i Javascript o CMS com WordPress o Joomla.
 • Desenvolupar projectes informàtics amb Arduino i Raspberry Pi.
 • Instal·lar i configurar serveis en xarxa: servidor web, DHCP, FTP…
 • Desenvolupar un projecte d’emprenedoria.
 • Potenciar el nivell d’anglès tècnic.
 • Treballar en equip de manera cooperativa.

Un tècnic de Sistemes Microinformàtics i Xarxes té moltes sortides laborals a la demarcació de Tarragona. Podem Destacar:

 • Tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics
 • Tècnic de  manteniment d’equips informàtics
 • Tècnic de xarxes de dades
 • Comercial de microinformàtica
 • Operador de sistemes
 • Dissenyador web i dinamitzador de xarxes socials

Les tasques que pot desenvolupar a les empreses entre d’altres:

Mòduls ProfessionalsHoresUnitats formativesHores UF
01 Muntatge i manteniment d’equips132UF 1: Electricitat a l’ordinador17
UF 2: Components d’un equip microinformàtic23
UF 3: Muntatge d’un equip microinformàtic23
UF 4: Noves tendències de muntatge23
UF 5: Manteniment d’equips microinformàtics23
UF 6: Instal·lació de programari23
02 Sistemes Operatius Monolloc99UF 1: Introducció als sistemes operatius33
UF 2: Sistemes operatius propietaris33
UF 3: Sistemes operatius lliures.33
03 Aplicacions ofimàtiques165UF 1: Aplicacions ofimàtiques i atenció a l’usuari20
UF 2: El correu i l’agenda electrònica20
UF 3: Processadors de text30
UF 4: Fulls de càlcul30
UF 5: Bases de dades35
UF 6: Imatge i vídeo – Presentacions30
04 Sistemes operatius en xarxa132UF 1: Sistemes operatius propietaris en xarxa36
UF 2: Sistemes operatius lliures en xarxa36
UF 3: Compartició de recursos i seguretat24
UF 4: Integració de sistemes operatius36
05 Xarxes locals165UF 1: Introducció a les xarxes locals66
UF 2: Configuració de commutadors i encaminadors66
UF 3: Resolució d’incidències en xarxes locals33
06 Seguretat informàtica99UF 1: Seguretat passiva16
UF 2: Còpies de seguretat17
UF 3: Legislació de seguretat i protecció de dades12
UF 4: Seguretat activa16
UF 5: Tallafocs i monitoratge de xarxes.38
07 Serveis de xarxa132UF 1 : Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)36
UF 2: Correu electrònic i transmissió d’arxius32
UF 3: Servidor web i servidor intermediari proxy32
UF 4: Accés a sistemes remots32
08 Aplicacions Web99UF 1: Ofimàtica i eines web13
UF 2: Gestors d’arxius web.13
UF 3: Gestors de continguts.30
UF 4: Portals web d’aprenentatge13
UF 5. Fonaments d’ HTML i fulls d’estils30
09 FOL66UF 1 Incorporació al treball33
UF 2 Prevenció de riscos laborals33
10 EIE66UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora66
11 Anglès tècnic99UF 1: Anglès tècnic99
12 Síntesi297UF 1: Síntesi297
13 Formació en centres de treball383FCT383
14 Mòdul de programació66UF1 – Introducció a la programació66
Tutoria de primer i segon6633 a cada curs66
Anglès (II) Certificate6666
Total ….2 132 hores

L’alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector de la demarcació del Baix Camp, en especial a la ciutat de Reus, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. La durada  total és de 383 hores. Més informació.
 • BECA DUAL. En aquestes pràctiques, en modalitat d’FP Dual, l’alumnat becari combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d’hores. Realitza una estada de 1.010 hores d’activitat a l’empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa). Més informació.

Els alumnes de formació professional de cicles formatius de grau mitjà fan les pràctiques FCT o pràctiques Duals desenvolupant activitats d’informàtica a empreses de tot tipus entre les que podem destacar les següents: