Escola-Empresa

  • ESTADA A L’EMPRESA

L’alumnat de cicles formatius de formació professional realitza la formació pràctica en empreses del sector, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

  • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. La durada total és de 515 hores (SMIX) i 515 hores (GA).
  • BECA DUAL. L’alumnat becari combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg d’hores. Realitza una estada de 1.000 hores d’activitat a l’empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa)

Aquestes pràctiques de’FP es realitzen a empreses del Baix Camp, en especial, a la ciutat de Reus.

Pràctiques FCT

Més informació sobre les pràctiques en centres de treball

Pràctiques Duals

Més informació sobre les pràctiques en modalitat dual

Practiques de formació professional a les empreses