M4 – Sistemes operatius en xarxa

m4 sistemes multiusuari

Aquest mòdul vol proporcionar les bases teoricopràctiques sobre com dissenyar i mantenir un sistema informàtic en xarxa.

En la unitat “Sistemes operatius de propietat en xarxa” instal·lareu i configurareu sistemes operatius propietaris, configurant serveis de directori, i gestionant dominis.

En la unitat “Sistemes operatius lliures en xarxa”, s’instal·larà i monitoritzarà un sistema operatiu lliure, es configurarà gestionant dominis i emprant eines d’administració de dominis

Unitat formativaTítolHores
UF1Sistemes operatius propietaris en xarxa36hores
UF2Sistemes operatius lliures en xarxa36 hores
UF3Compartició de recursos i seguretat24 hores
UF4Integració de sistemes operatius36 hores