M12 – Síntesi

Aquest mòdul te un total de 297 hores.

Consisteix en la realització d’un projecte en equip que serà la culminació del que s’ha après en totes les assignatures del cicle formatiu. En aquesta unitat formativa es fan servir totes les competències impartides als diferents mòduls cursats. 

Unitat FormativaTítolHores
UF1Síntesi297 hores