M12 – Síntesi

Aquest mòdul te un total de 33 hores.

Consisteix en la realització d’un projecte en equip que serà la culminació del que s’ha après en totes les assignatures del cicle formatiu. No té materials específics. Inclou una jornada tècnica presencial obligatòria que es duu a terme en dissabte. No té prova final presencial.

Unitat FormativaTítolHores
UF1Síntesi33 hores