M1 – Muntatge i manteniment d’equips

m1-muntatge

Al Mòdul de Muntatge escobrireu i coneixereu els components de maquinari dels ordinadors i aprendreu a mantenir-los i a instal·lar programari de gestió dels equips.

Els objectius del mòdul són aprendre a muntar, a desmuntar, actualitzar i fer el manteniment preventiu i reactiu d’equipament microinformàtic

Unitat formativa Títol Hores
UF1 Electricitat a l’ordinador 20 hores
UF2 Components d’un equip microinformàtic 20 hores
UF3 Muntatge d’un equip microinformàtic 10 hores
UF4 Noves tendències de muntatge 61 hores
UF5 Manteniment d’equips microinformàtics 10 hores
UF6 Instal·lació  de programari 11 hores