Organització

El nostre centre està organitzat amb una estructura dinàmica d’acord a les necessitats de la societat actual.

ORGANS UNIPERSONALS

Directora Titular del Centre:Mª Dolores García
Directora Pedagògica del Centre:Núria Pellicer
Cap d’Estudis d’Infantil i Primària:Antoni Duran
Cap d’Estudis d’ESO  i CFGM:Moisés Méndez
Coordinador CFGMFernando Sánchez (fsanchez@mariarosamolas.org)
Coordinadora Pràctiques DualsMisericordia Figueras (mfiguer4@mariarosamolas.org)
Coordinadora de Pastoral:Montse Trias
Administradora:Josep Domene
Secretària:Cecília Serena

ORGANIGRAMA DEL CENTRE: