CFGM Gestió Administrativa

Ciclos formativos de grado medio en modalidad de FP DUALEl tècnic de grau mitjà de Gestió Administrativa exerceix l’activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’aquestes empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

Aquests estudis de grau mitjà de Formació Professional de la família de gestió administrativa tenen una alta inserció laboral i també permeten l’accés a diferents cicles de grau superior. Aquest cicle s’imparteix en modalitat d’FP Dual.

Titulació:  CFGM TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL (AG10)

Com a tècnic de formació professional de la família administrativa aprendrà al nostre centre a:

 • Realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit comercial, reconeixent el procés de compra venda i tota la documentació que genera.
 • Registrar els assentaments comptables més importants i tot el procés comptable d’una PIME.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques: processadors de textos, fulls de càlcul, programes de disseny, etc…
 • Reconèixer les principals funcions de recursos humans.
 • Conèixer les operacions financeres més habituals i calcular els resultats.
 • Utilitzar programes informàtics de gestió administrativa.
 • Atendre correctament al client/usuari tant en empreses públiques com en empreses privades.
 • Millorar el nivell d’anglès.
 • Treballar en equip i potenciar la iniciativa i creativitat.
 • Aprendre amb metodologies cooperatives.

Aquest cicle té una sortida laboral molt amplia al mon de l’empresa. Podem destacar:

 • Auxiliar administratiu/va
 • Ajudant d’oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques
 • Recepcionista i Servei d’atenció al client
Al següent esquema detallem funcions que pot fer un administratiu a una empresa avuí dia:
Mòduls ProfessionalsHores Unitats formativesHores UF
01 Comunicació empresarial i atenció al client132UF 1 Comunicació empresarial oral33
UF 2 Comunicació empresarial escrita33
UF 3 Sistemes d’arxiu33
UF 4 Atenció al client/usuari33
02 Operacions administratives de compravenda99UF 1 Circuit administratiu de la compravenda33
UF 2 Gestió d’estocs33
UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda33
03 Operacions administratives de recursos humans99UF 1 Selecció i formació33
UF 2 Contractació i retribució33
UF 3 Processos de l’activitat laboral33
04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria132UF 1 Control de tresoreria33
UF 2 Tramitació d’instruments financers i d’assegurances66
UF 3 Operacions financeres bàsiques33
05 Tècnica comptable132UF 1 Patrimoni i metodologia comptable33
UF 2 Cicle comptable bàsic33
UF 3 Cicle comptable mitjà66
06 Tractament de la documentació comptable132UF 1 Preparació i codificació comptable33
UF 2 Registre comptable66
UF 3 Comptes anuals i control intern33
07 Tractament informàtic de la informació231UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals33
UF 2 Ordinografia i gravació de dades33
UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica66
UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions33
UF 5 Presentacions multimèdia de continguts33
UF 6 Eines d’internet per a l’empresa33
08 Anglès99UF 1 Anglès tècnic99
09 Empresa i Administració132UF 1 Innovació i emprenedoria33
UF 2 Empresa i activitat econòmica22
UF 3 Administració pública44
UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica33
10 Empresa a l’aula264UF 1 Empresa a l’aula264
11 Formació i orientació laboral66UF 1 Incorporació al treball33
UF 2 Prevenció de riscos laborals33
12 Formació en centres de treball416FCT416
13 Gestió Online d’Empreses66UF1 Presencia de l’empresa a Internet66
Tutoria de 1r i 2n curs66 66
Anglès (II) Certificate66 66
Total….  2 132 hores

L’alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector de la demarcació del Baix Camp, en especial a la ciutat de Reus, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. La durada total és de 416 hores. Més informació.
 • BECA DUAL. En modalitat d’FP Dual, l’alumnat becari combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg de hores. Realitza una estada de 970 hores d’activitat a l’empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa). Més informació.

Els alumnes de cicles formatius de grau mitjà fan les pràctiques FCT o pràctiques Duals a empreses de tot tipus entre les que podem destacar les següents: