CFGM Gestió Administrativa

Ciclos formativos de grado medio en modalidad de FP DUALEl tècnic de grau mitjà de Gestió Administrativa exerceix l’activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, i particularment en el sector serveis, així com en les administracions públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració i gestió d’aquestes empreses i institucions i prestant atenció als clients i ciutadans.

Aquests estudis de grau mitjà de Formació Professional de la família de gestió administrativa tenen una alta inserció laboral i també permeten l’accés a diferents cicles de grau superior. Aquest cicle s’imparteix en modalitat d’FP Dual.

Titulació:  CFGM TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL (AG10)

Com a tècnic de formació professional de la família administrativa aprendrà al nostre centre a:

 • Realitzar activitats de suport administratiu en l’àmbit comercial, reconeixent el procés de compra venda i tota la documentació que genera.
 • Registrar els assentaments comptables més importants i tot el procés comptable d’una PIME.
 • Fer servir les principals aplicacions ofimàtiques: processadors de textos, fulls de càlcul, programes de disseny, etc…
 • Reconèixer les principals funcions de recursos humans.
 • Conèixer les operacions financeres més habituals i calcular els resultats.
 • Utilitzar programes informàtics de gestió administrativa.
 • Atendre correctament al client/usuari tant en empreses públiques com en empreses privades.
 • Millorar el nivell d’anglès.
 • Treballar en equip i potenciar la iniciativa i creativitat.
 • Aprendre amb metodologies cooperatives.

Aquest cicle té una sortida laboral molt amplia al mon de l’empresa. Podem destacar:

 • Auxiliar administratiu/va
 • Ajudant d’oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Auxiliar administratiu de gestió de personal
 • Auxiliar administratiu de les administracions públiques
 • Recepcionista i Servei d’atenció al client
Al següent esquema detallem funcions que pot fer un administratiu a una empresa avuí dia:

Mòduls Professionals

Hores UF

Unitats formatives

Hores

01 Comunicació empresarial i atenció al client

99

UF 1 Comunicació empresarial oral

22

 

UF 2 Comunicació empresarial escrita

22

 

UF 3 Sistemes d’arxiu

22

 

UF 4 Atenció al client/usuari

33

02 Operacions administratives de compravenda

132

UF 1 Circuit administratiu de la compravenda

66

 

UF 2 Gestió d’estocs

33

 

UF3 Declaracions fiscals derivades de la compravenda

33

03 Operacions administratives de recursos humans

88

UF 1 Selecció i formació

33

 

UF 2 Contractació i retribució

33

 

UF 3 Processos de l’activitat laboral

22

04 Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

132

UF 1 Control de tresoreria

33

 

UF 2 Tramitació d’instruments financers i  d’assegurances

66

 

UF 3 Operacions financeres bàsiques

33

05 Tècnica comptable

132

UF 1 Patrimoni i metodologia comptable

33

 

UF 2 Cicle comptable bàsic

33

UF 3 Cicle comptable mitjà

66

06 Tractament de la documentació comptable

99

UF 1 Preparació i codificació comptable

33

 

UF 2 Registre comptable

36

 

UF 3 Comptes anuals bàsics

15

 

UF 4  Verificació i control intern

15

07  Tractament informàtic de la informació

231

UF 1 Tecnologia i comunicacions digitals

33

 

UF 2 Ordinografia i gravació de dades

33

 

UF 3 Tractament de la informació escrita i numèrica

66

 

UF 4 Tractament de dades i integració d’aplicacions

33

 

UF 5 Presentacions multimèdia de continguts

33

 

UF 6 Eines d’internet per a l’empresa

33

08 Operacions administratives de suport

55

UF 1 Selecció i tractament de la informació

22

UF 2 Operacions logístiques de suport administratiu

33

09 Anglès

99

UF 1 Anglès tècnic

99

10 Empresa i Administració

165

UF 1 Innovació i emprenedoria

33

UF 2 Empresa i activitat econòmica

24

UF 3 Administració pública

60

UF 4 Fiscalitat empresarial bàsica

48

11 Empresa a l’aula

33

UF 1 Empresa a l’aula

33

12 Formació i orientació laboral

75

UF 1 Incorporació al treball

42

UF 2 Prevenció de riscos laborals

33

13 Formació en centres de treball

350

FCT

350

14 Gestió Administrativa-Dual

310

UF1 Gestió online de l’empresa

60

UF2 Projecte empresa

190

UF3 L’anàlisi econòmica i financera de l’empresa

60

Tutoria

 

 

66

Anglès (II) Certificate

 

 

66

Total….

 

 

2 132

L’alumnat de cicles formatius realitza la formació pràctica en empreses del sector de la demarcació del Baix Camp, en especial a la ciutat de Reus, previ uns criteris de selecció, amb dues modalitats:

 • FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (FCT). És un mòdul obligatori dins el currículum de les titulacions de formació professional. Són pràctiques i estades formatives a les empreses, no laborals, que realitza l’alumnat mitjançant un conveni de col·laboració que subscriuen el centre docent i l’empresa. La durada total és de 350 hores. Més informació.
 • BECA DUAL. En modalitat d’FP Dual, l’alumnat becari combina l’aprenentatge en una empresa amb la formació acadèmica durant un període més llarg de hores. Realitza una estada de 970 hores d’activitat a l’empresa, a canvi rep una remuneració (beca formativa). Més informació.

Els alumnes de cicles formatius de grau mitjà fan les pràctiques FCT o pràctiques Duals a empreses de tot tipus entre les que podem destacar les següents: