FP DUAL

Què és la Formació Professional DUAL?

És una modalitat d’estudis de FP de grau mitjà on es convina la docència tradicional amb una formació a les empreses fent pràctiques amb una beca.

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Per assegurar la competitivitat de les empreses, cal disposar d’un capital humà amb les competències i habilitats personals i professionals necessàries per incorporar-se al món laboral.

Aconseguir la implantació d’aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l’ocupació al nostre país.

PROJECTE DUAL AL NOSTRE CENTRE

El disseny curricular  dual facilita el treball en equip centre-empresa. La relació serà profitosa tant per a l’empresa, que podrà gaudir de personal amb un nivell de qualificació més que suficient per ser productiu des del primer moment, com per al nostre centre que podrà qualificar alumnes amb un perfil professional millor i més proper a les necessitats del mercat laboral.

Més informació: