M10 – Empresa i Iniciativa Emprenedora

EIE

Aquest mòdul te un total de 66 hores.

Proporciona la formació necessària per desenvolupar la pròpia iniciativa en àmbit empresarial i el foment de l’autoocupació.

Unitat FormativaTítolHores
UF1Empresa i iniciativa emprenedora66 hores