Pràctiques DUAL

Els alumnes seleccionats començaran les 100 hores d’FCT com a immersió a l’empresa, desprès l’empresa podrà escollir l’horari de tarda (3 hores/dia) o bé a partir del gener horari complet (8 hores/dia) fins a completar les hores becades.

  •         970 hores per al Cicle Formatiu de Gestió Administrativa
  •         1010 hores per al Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Més informació: