Pràctiques DUAL

Els alumnes seleccionats començaran les 100 hores d’FCT com a immersió a l’empresa, desprès l’empresa podrà escollir l’horari de tarda (3 hores/dia) o bé a partir del gener horari complet (8 hores/dia de dilluns a dijous) fins a completar les hores becades.

Hores totals de l’estada a l’empresa:

  • 1000 hores per al Cicle Formatiu de Gestió Administrativa
  • 1000 hores per al Cicle Formatiu de Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Més informació (plans de treball):