M7 – Serveis de xarxa

Quan es pensa en un sistema informàtic rarament es pensa en un equip aïllat; ja sembla inherent a qualsevol sistema informàtic que estigui format per un conjunt d’equips connectats en xarxa. Qualsevol d’aquests equips necessitarà recursos als quals podrà accedir per mitjà de la xarxa i probablement compartirà el resultat de la seva activitat amb altres equips.

Una de les conseqüències d’aquest treball en xarxa és la necessitat de mantenir i administrar adequadament aquests sistemes i els seus serveis. Aquest mòdul aporta la base de coneixements que necessitarà qualsevol tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes per desenvolupar amb èxit la seva tasca.

Unitat formativaTítolHores
UF1Configuració de la xarxa (DNS i DHCP)36 hores
UF2Correu electrònic i transmissió d’arxius32 hores
UF3Servidor web i servidor intermediari proxy32 hores
UF4Accés a sistemes remots32 hores