M13 – Formació en centres de treball

Aquest mòdul te un total de 383 hores.

Mòdul presencial de 383 hores en un centre de treball (pot ocupar més d’un semestre, segons les hores que s’hi puguin dedicar).

UF1 FCT 383 hores