Els nostres cicles formatius

Els Cicles Formatius de grau mitjà del Col·legi Maria Rosa Molas de Reus, de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, són dos estudis de formació professional que tenen per objectiu capacitar l’alumnat per a l’exercici d’una professió determinada i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propi de cada sector econòmic.

Els Cicles Formatius de grau mitjà del Col·legi Maria Rosa Molas de Reus, de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, donen resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes, mitjançant una beca formativa.

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL (IC10)

Grau de formació professional de la família d'informàtica on prendràs a configurar una xarxa, switch i router, com funcionen els tallafocs, antivirus i còpies de seguretat, a clonar equips i gestionar incidències. També coneixeràs els entorns de programació HTML, CSS, Javascript, Linux, Windows i Windows Server.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL (AG10)

Grau de formació professional de la família administrativa on aprendràs a realitzar activitats de suport administratiu en l"àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d"atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades. També coneixeràs programes informàtics de gestió.