Els nostres cicles formatius

Els Cicles Formatius de grau mitjà del Col·legi Maria Rosa Molas de Reus, de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, són dos estudis de formació professional que tenen per objectiu capacitar l’alumnat per a l’exercici d’una professió determinada i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propi de cada sector econòmic.

Els Cicles Formatius de grau mitjà del Col·legi Maria Rosa Molas de Reus, de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, donen resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes, mitjançant una beca formativa.

SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES DUAL (IC10)

Grau de formació professional de la família d'informàtica on prendràs a configurar una xarxa, switch i router, com funcionen els tallafocs, antivirus i còpies de seguretat, a clonar equips i gestionar incidències. També coneixeràs els entorns de programació HTML, CSS, Javascript, Linux, Windows i Windows Server.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DUAL (AG10)

Grau de formació professional de la família administrativa on aprendràs a realitzar activitats de suport administratiu en l"àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d"atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades. També coneixeràs programes informàtics de gestió.

Per cursar un cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa i Sistemes Microinformàtics i Xarxes, cal tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria o titulació equivalent. També s’hi pot accedir:

 • Si s’ha superat la prova d’accés corresponent o se n’està exempt.
 • Si s’ha superat el curs d’accés específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà.

Amb aquests requisits podràs cursar formació professional al nostre centre de Reus en modalitat d’FP Dual.

DOS cursos acadèmics (2.000 hores)

L’horari lectiu al centre dels cicles de formació professional és sempre pel matí de 8:00 a 14:30h. de dilluns a divendres. Quan l’alumne desenvolupa les pràctiques l’horari és a la tarda.

Per impartir els nostres cicles de formació professional en modalitat d’FP Dual comptem amb:

 • 4 aules docents amb recursos multimèdia
 • 6 aules d’ordinadors multimèdia
 • Oficina administrativa amb ordinadors portàtis
 • Biblioteca i àrea coworking
 • Intranet del centre
 • Menjador amb cuina pròpia
 • Ampliació curricular en anglès
 • Preparació per a les proves oficials (Cambridge)
 • Acreditació oficial ACTIC
 • Xerrades tècniques i professionals
 • Visites a empreses i institucions
 • Desenvolupament de projectes
 • Tutoria personalitzada
 • Orientació professional
 • Borsa de treball

Pots fer servir aquest formulari per concertar una visita personalitzada.


  Gestió administrativaSistemes microinformàtics i xarxes