M6 – Seguretat Informàtica

m6-seguridadinformatica

La seguretat informàtica recull tots els processos i els mecanismes que vetllen per la preservació de la informació en ordinadors i xarxes. Es protegeix aquesta informació contra robatoris, corrupció i catàstrofes, tot procurant mantenir l’accés de les persones usuàries.

A partir de la definició de seguretat es pot intuir que és una matèria transversal de totes les disciplines de la informàtica, és a dir, que pot estar present en tots els mòduls del cicle. Tot i que es tracta la seguretat de manera separada en les diverses unitats formatives, cal tenir present aquesta visió de la seva presència en tots els àmbits de la informàtica.

Unitat formativaTítolHores
UF1Seguretat passiva16 hores
UF2Còpies de seguretat17 hores
UF3Legislació de seguretat i protecció de dades12 hores
UF4Seguretat activa16 hores
UF5Tallafocs i monitoratge de xarxa38 hores