Reconeixement al millor centre d’FP Dual

El nostre centre ha obtingut un reconeixement al Millor Centre d’FP dual.

En la segona edició d’aquesta mostra hem estat guardonats amb la categoria de Millor Centre.  Un reconeixement al centre educatiu que en el seu conjunt presenti els dossiers amb millor nivell de qualitat.

La mostra de Dossiers d’estada formativa a l’empresa Dual pretén donar visibilitat a les experiències i bones pràctiques en la implantació dels projectes d’FP dual que desenvolupen de forma conjunta els centres educatius i les empreses.

També és una eina per a la coordinació dels tutors del centre i de l’empresa, a més de ser un instrument de seguiment i valoració final de l’estada que sistematitza l’aprenentatge de la formació en alternança dual.

Criteris de valoració per part del jurat

  • Presentació: correcció de forma (parts imprescindibles, il·lustracions, referències a fonts d’informació, annexes…), i correcció lingüística.
  • Claredat en el plantejament: ordenació de les idees, argumentació, coherència del dossier.
  • Memòria del dossier: Registre i anàlisi del pla d’activitats i processos i la seva interrelació amb els aprenentatges.
  • Coordinació i tutorització per part de l´empresa.
  • Contextualització amb la família professional i laboral, referències normatives, i prevenció de riscos.
  • Valoració personal de l´estada.