Visita del CLÚSTER TIC CATALUNYA SUD al nostre centre

El passat 12 de desembre, el nostre centre va rebre la visita del CLÚSTER TIC SUD per presentar les oportunitats que ofereix en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Durant la jornada, els alumnes de Sistemes Microinformàtics i Xarxes van tenir l’oportunitat d’interactuar amb representants del CLÚSTER TIC SUD i conèixer de prop les possibilitats de creixement i desenvolupament professional en aquesta indústria dinàmica.

Per afavorir encara més la comprensió dels estudiants sobre el món laboral en el sector de les TIC, van participar empreses : VIEWNEXT i REDESSA, entre d’altres. Aquestes empreses van prendre la paraula per presentar els perfils professionals que actualment estan en demanda, destacant les habilitats i les qualitats que busquen en els seus futurs empleats.

La visita va ser una oportunitat única per als estudiants per obtenir una visió detallada de la realitat laboral i les expectatives del mercat en aquest àmbit específic. Les empreses van destacar la importància de l’educació en les àrees de la tecnologia i de la informàtica en general, subratllant la seva creixent demanda i les nombroses oportunitats que ofereixen per als joves professionals.

L’objectiu principal de la reunió va ser motivar i inspirar els estudiants a seguir una carrera en el camp de les tecnologies de la informació, destacant que els seus esforços i dedicació poden conduir a una exitosa i gratificant trajectòria professional.

Amb aquesta iniciativa, el CLUSTER TIC SUD i les empreses participants han contribuït activament a la formació i orientació dels estudiants, promovent l’interès per les carreres relacionades amb la informàtica i assegurant un futur prometedor per als joves talents emergents del nostre centre.