Visita als jutjats de Reus

El dia 12 de febrer, els alumnes de 1r de gestió administrativa van visitar els jutjats de Reus.

L’objectiu de la visita eren ampliar els coneixements estudiats als tema de l’Administració Pública, identificar el concepte de dret i les seves funcions, i reconèixer les diferents classes de drets i el seu àmbit d’actuació.

Em aquesta visita els alumnes han treballat l’administració pública, l’estat de dret, la divisió de poder i la jurisdicció contenciós-administrativa.

Al curs de la visita, hem assistit a diversos judicis social, contenciós, civil i penal.

Hem pogut observar en directe con es realitza i els diferents càrrecs i funcions del jutjà. Els alumnes han gaudit dels diferents judicis i a la sortida han comentat les diferents situacions.