Visita a Redessa

Els Alumnes de 1r. de Gestió Administrativa i de 2n. curs de Sistemes Microinformàtics i Xarxes visiten les noves instal·lacions de REDESSA. La seu d’aquest Vivers d’Empreses ha renovat la seva imatge molt  més actual i dinámica.

Els projectes d’emprenedoria en el sector TIC augmenten dia a dia, REDESSA pot esdevenir un punt de partida imprescindible per als nostre joves estudiants.