Projecte empresarial enfocat en el disseny d’un “Pla d’Igualtat”.

Els alumnes de 2n de Gestió Administrativa han dut a terme un projecte empresarial enfocat en el disseny d’un “Pla d’Igualtat”. L’objectiu principal d’aquest projecte és proporcionar a les empreses una guia pràctica que els permeti implementar un conjunt d’accions destinades a fomentar i promoure la igualtat d’oportunitats, aconseguir l’equitat salarial i facilitar la conciliació entre la vida laboral i familiar. A través d’aquest pla, es busca contribuir a la creació d’entorns de treball més justos i inclusius.

Així doncs, aquesta iniciativa no només beneficia els alumnes i el seu aprenentatge en el camp de la gestió administrativa, sinó que també té un impacte positiu en les empreses, ja que pot ajudar-les a millorar les seves pràctiques laborals i a contribuir a una societat més igualitària. Això reflecteix una clara potenciació dels cicles formatius en el sentit de la seva rellevància i la seva capacitat per aportar valor a la comunitat empresarial i a la societat en general.