Presentació de les pràctiques duals 2018-2019

Avui divendres dia 12 d’abril, els nostres alumnes de cicles formatius de grau mitjà de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes ens han explicat les seves estades a les empreses de pràctiques. Aquests alumnes que han cursat els seus estudis tècnics en modalitat d’FP DUAL, ens han explicat coses molt interessants com:

  • Quina era la seva tasca o responsabilitat a l’empresa
  • Quin programari feien servir
  • Quines actituds i habilitats són importants per fer unes bones pràctiques
  • A quines conclusions han arribat després de fer les pràctiques
  • Han valorat la seva experiència com alumnes de pràctiques duals.

En aquesta xerrada han assistit els alumnes que actualment cursen primer per conèixer l’oferta de pràctiques, ja que actualment han de seleccionar les seves preferències per desenvolupar les pràctiques duals.

Imatges de les presentacions dels alumnes de CFGM de gestió administrativa:

Imatges de les presentacions dels alumnes de CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes: