Jornada escola-empresa

El passat divendres dia 1 de juny, es va celebrar al nostre centre una jornada escola-empresa on les empreses que han acollit alumnes en pràctiques en modalitat dual van comentar la seva experiència. Els alumnes dels nostres cicles duals de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i de Gestió Administrativa van presentar les seves memòries de l’experiència de pràctiques al centre fent fp dual. També els alumnes que no han fet pràctiques a les empreses en modalitat dual van aprofitar la jornada per presentar els projectes que han desenvolupat al centre, tant simulen empreses (a Gestió Administrativa) com desenvolupant projectes amb Arduino, Raspberry Pi, mysqlphpjavascript i pseudocodi (alumnes de Sistemes Microinformàtics i Xarxes).