2n reunió amb les famílies

Tal com vam comentar a les reunions d’inici de curs, el centre creu fermament que la comunicació entre família i escola és fonamental per l’èxit en l’educació i formació de l’alumnat.

Per aquest motiu, us convoquem a una 2a reunió de pares i mares amb els respectius tutors/es el proper dia 7 de febrer a les 17:30 a les aules de cicles formatius.

Ordre del dia:

  1. Orientacions acadèmiques del grup.
  2. Comunicació amb les famílies. Intranet
  3. Orientació sobre l’estada a l’empresa – FCT (alumnat de 1r curs)
  4. Orientació professional i acadèmica (alumnat de 2n curs)
  5. Precs i preguntes

Deut a la importància dels temes a tractar, es recomana la vostra assistència.