15 graus de CFGS que pot estudiar si has fet GA

Estàs acabant 2n de Gestió Administrativa i arriba el moment de decidir si em vull incorporar al mercat laboral o si continua estudiant.

Si et vols incorporar al mercat laboral, pots buscar feina en llocs com:

Eina per fer currículums

Si vols continuar estudiant, aquí  tens 15 Cicles Formatius de Grau Superior per donar continuïtat a la teva formació com a tècnic TIC:

Cicles relacionats directament amb els continguts de Gestió Administrativa

 1. Administració i Finances: Reus, Cambrils, Tarragona, Torredembarra, Salou
 2. Administració i Finances, perfil professional Gestor d’assegurances: Barcelona
 3. Assistència a la Direcció: Reus, Tarragona

Cicles de Comerç i Màrqueting

 1. Comerç Internacional: Tarragona
 2. Gestió de Vendes i Espais Comercials: Reus, Tarragona
 3. Màrqueting i Publicitat: Reus, Tarragona
 4. Màrqueting i Publicitat perfil professional Enològic: Sant Sadurní d’Anoia
 5. Màrqueting i Publicitat, perfil professional Promoció Turística: Barcelona
 6. Transport i Logística: Tarragona

Altres:

 1. Atenció a Persones en Situació de Dependències: Reus
 2. Animació Sociocultural i Turística: Salou, Tarragona
 3. Educació Infantil: Reus, Tarragona
 4. Integració Social: Reus, Tarragona
 5. Promoció de la Igualtat de Gènere: Reus
 6. Prevenció de Riscos Professionals

Més informació d’ensenyament a :  http://ensenyament.gencat.cat/ca/actualitat/orientacio/fp/