05 – Tècnica comptable

La principal missió de la comptabilitat és controlar, però també és molt important que a la vegada serveixi per informar. Es converteix en la millor eina per donar informació de l’empresa.

En la UF1 “Patrimoni i metodologia comptable” s’introdueixen tots els conceptes bàsics del patrimoni, que són els béns, drets i obligacions, elements clau per estudiar la comptabilitat. També s’estudia la part més normativa, les regles del joc, amb el Pla general comptable, i alhora s’analitza un quadre de comptes.

En la UF2 “Cicle comptable bàsic”, es fa una introducció eminentment pràctica de casos molt senzills que ajuden a poder entendre tot el procés comptable i conèixer la utilitat dels llibres comptables.

En la UF3 “Cicle comptable mitjà” s’aplica tot el cicle comptable complert amb operacions més avançades.

Es fa una introducció als comptes que s’han de confeccionar al final de l’exercici econòmic i es presenta una aplicació informàtica de gestió comptable. CONTASOL

Unitat formativaTítolHores
UF1Patrimoni i metodologia comptable33 hores
UF2Cicle comptable bàsic33 hores
UF3Cicle comptable mitjà66 hores