02 – Operacions administratives de compravenda

gestio-administrativa-M2-Reus

Una de les competències professionals dels tècnics en gestió administrativa és realitzar les gestions administratives del procés comercial. Aquesta competència professional s’aborda en aquest mòdul Operacions administratives de compravenda.

Per gestionar les operacions administratives de compravenda són necessaris professionals que coneguin tot el circuït de la documentació que es genera i siguin capaços d’elaborar i formalitzar aquests documents, des de les comandes de productes o serveis, tant les dels clients com les sol·licitades als proveïdors, fins al cobrament o pagament d’aquestes operacions. Tota la documentació generada s’ha de tramitar i registrar; per tant, l’ordre i el mètode de treball són actituds bàsiques a fi de desenvolupar correctament aquestes funcions. Per poder dur a terme les operacions de compra i venda de productes hi ha una altra activitat necessària: l’emmagatzematge de productes. Els tècnics en gestió administrativa han de conèixer com s’organitza un magatzem, com s’enregistren les entrades i sortides d’existències, com s’elaboren els inventaris i com es prenen determinades decisions.

 Les empreses han de complir amb les seves obligacions fiscals i les obligacions formals relacionades. Els tècnics en gestió administrativa han de conèixer el funcionament del principal impost que afecta les operacions de compravenda, l’Impost sobre el valor Afegit (IVA), saber calcular les liquidacions en el Règim General i presentar les declaracions-liquidacions d’IVA més representatives.

Unitat formativaTítolHores
UF1Circuit administratiu de la compravenda33 hores
UF2 Gestió d’estocs33 hores
UF3Declaracions fiscals derivades de la compravenda33 hores