04 – Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

gestio-administrativa-M3-Reus

En aquest mòdul de 132 hores s’inclouen els continguts que han de permetre elaborar la documentació necessària per dur a terme una operació financera o d’assegurança, per formalitzar-la i per entendre’n el procés des de la seva concepció, passant pel manteniment fins a la finalització, sense oblidar el desenvolupament dels processos bàsics que es duen a terme en entitats financeres, entitats públiques i entitats d’assegurances.

Unitat formativaTítolHores
UF1 Control de tresoreria33 hores
UF2Tramitació d’instruments financers i  d’assegurances66 hores
UF3 Operacions financeres bàsiques33 hores