09 – Empresa i administració

En aquest mòdul, de 132 hores, servirà per analitzar l’empresa i la seva organització per al desenvolupament de la seva activitat econòmica, així com el procés d’innovació que desenvolupa.

Es  treballa com  està formada l’Administració pública, per a què  serveix,  com  es  finança  i  quin és el procediment   administratiu que cal seguir en el moment de dur a terme qualsevol gestió relacionada amb l’Administració i la forma de relacionar-se amb el sistema tributari.   

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1Innovació i emprenedoria33 hores
UF 2Empresa i activitat econòmica22 hores
UF3 Administració pública44 hores
UF 4Fiscalitat empresarial bàsica33 hores