Caràcter propi

Qui som?

Els Col·legis de la Consolació, inserits en l’acció evangelitzadora de l’Església, tenen el seu origen en la labor educativa que va iniciar Maria Rosa Molas i Vallvé, Fundadora de les Germanes de Ntra. Sra. de la Consolació.

Maria Rosa es va esforçar perquè els nens i els joves coneguessin Jesús i rebessin una formació adequada que els ajudés a créixer com a persones.

Com ella va dir, en els nostres col·legis procurem educar:

 • A L’ALÇADA DE LA SANA IL·LUSTRACIÓ DE L’ÈPOCA, és a dir, en actualització constant i en recerca permanent per donar una educació de qualitat.
 • FORMAR EN CIÈNCIA I VIRTUT, no sols educant les capacitats sinó també els valors i actituds.
 • Les intuïcions educatives de Maria Rosa Molas són el patrimoni dels Col·legis de la Consolació.

Què oferim?

Una educació basada en els valors cristians.

 • A través de la transmissió de la cultura, pretenem la transformació de la societat, segons els criteris de l’Evangeli. 
 • Proposem Jesús de Natzaret com a referència de valors i forma de viure.
 • El nostre objectiu prioritari és l’educació integral dels nostres alumnes.
 • Potenciem les capacitats personals de cada alumne educant a cadascun segons les seves necessitats i atenent la diversitat.
 • Acompanyem les famílies en el procés educatiu dels seus fills per crear junts la civilització de l’amor, des de la justícia, la solidaritat, el compromís per la veritat i l’esforç per la pau.
 • Promovem la participació de tots els estaments de la Comunitat Educativa.

Com és la nostra proposta educativa?

La persona és el centre de la nostra proposta educativa. Busquem afavorir en els alumnes un desenvolupament de tots els components de la seva personalitat.

LA PERSONA COM ÉSSER INDIVIDUAL: Acompanyem els nostres alumnes en el seu creixement personal, procurant un equilibri en els seus aspectes físics, psíquics i afectius.

LA PERSONA COM ÉSSER SOCIAL: Afavorim les relacions interpersonals basades en valors de justícia, equitat, de respecte a la llibertat, de servei i compromís.

LA PERSONA COM ÉSSER TRANSCENDENT: Eduquem la dimensió ètica i religiosa de la persona perquè puguin trobar el sentit últim de les seves vides i sàpiguen fer síntesi entre la fe, la cultura i la vida.

La nostra acció educativa

 • Desenvolupa la intel·ligència guiantla en la recerca de la veritat.
 • Fomenta la defensa de la vida com a do de Déu.
 • Educa per a la llibertat responsable.
 • Atén el desenvolupament cognitiu i afectiu.
 • Afavoreix l’iniciativa personal i la creativitat.
 • Estimula l’anàlisi i la crítica de continguts i la correcta utilització dels mitjans de comunicació social.
 • Integra els avenços pedagògics i el desenvolupament tecnològic.
 • Fomenta les activitats escolars i extraescolars.
 • Prepara per al món del treball.
 • Ofereix possibles camins a les inquietuds socials i religioses.

La nostra comunitat educativa

La Comunitat Educativa dels nostres Col·legis està formada per les Germanes de la Consolació, els alumnes, els pares i mares, els professors i el personal d’administració i serveis. Es caracteritza per oferir:

 • Un clima de família, procurant un ambient càlid, senzill i acollidor, animat per l’esperit evangèlic de llibertat i caritat, que afavoreix les relacions interpersonals.
 • Una presència educadora constant, que es tradueix en una relació personal amb els alumnes com a testimoni de fe, d’alegria i d’esperança.
 • Una formació catequètica-pastoral que acompanya l’alumne en el seu camí de fe i adhesió personal a Crist.
 • La participació i la corresponsabilitat són principis que regulen la nostra GESTIÓ.