Alumnes

Informació per als alumnes de les pràctiques duals/fct.

  • Pla d’activitats SMIX dual. (PDF)
  • Pla d’activitats SMIX FCT. (PDF)
  • Pla d’activitats GA dual. (PDF)
  • Pla d’acticvitats GA FCT. (PDF)

Contacte per alumnes

* indicates required
 


 


 En quin cicle vols cursar *