08 – Operacions administratives de suport

 En aquest mòdul de 55 hores. Realizem tasques que potser poden passar desapercebudes, però són necessàries per a  correcte funcionament d’una organització. Hi ha una gran quantitat de tasques auxiliars en què l’administratiu ha d’aplicar els seus coneixements previs.

Unitat formativa
Títol
Hores
UF 1Selecció i tractament de la informació22
UF 2 Operacions logístiques de suport administratiu33